Krystyna Mazalik – apl. adw. SZiP wybrana przez komisję konkursu dla młodych naukowców

Z wielką radością, pragniemy poinformować, a wręcz pochwalić się, że nasza koleżanka – aplikantka adwokacka Krystyna Mazalik, doktorantka Wydział Prawa i Administracji UŚ rozpoczyna współpracę z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej/ Forschungszentrum der DMi.
A jak do tego doszło? Krystyna Mazalik została wybrana przez komisję konkursu dla młodych naukowców, organizowanego przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. W swoim projekcie zbada stopień realizacji przez Polskę postanowień Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych z 1995 roku oraz Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych z roku 1992.