Prawo geologiczne i górnicze

Nowe rozporządzenie dotyczące innej dokumentacji geologicznej

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 gr udnia 2020 roku w sprawie innych dokumentów geologicznych. (Dz.U. z 2020 poz. 2442)

Wejście w życie: 8 stycznia 2021 r.

 

W dniu 8 stycznia weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące szczegółowe wymagania dokumentacji geologicznych innych niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów, dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno- inżynierska, zwanych dalej „dokumentacją geologiczną”, w tym wzory druków, zestawień  i kart dołączanych do dokumentacji geologicznej.

Przedmiotowe Rozporządzanie zastąpiło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.12.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 2023).