Prawo karne

Podwyższenie górnej wysokości mandatu karnego za wykroczenie skarbowe

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.2021.694)

Wejście w życie: 1 maja 2021 r.

Ustawodawca postanowił podwyższyć górną wysokość mandatu karnego za wykroczenie skarbowe z dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę do jego pięciokrotności (art. 48 § 2 k.k.s.).

 

Zmiany dotyczące przestępstw skarbowych związanych z podatkiem akcyzowym

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.2021.694)

Wejście w życie: 1 maja 2021 r.

Ustawa nowelizująca podatek akcyzowy zmienia niektóre z przestępstw skarbowych, których przedmiotem ochrony jest interes fiskalny Skarbu Państwa w dużej mierze sprowadzający do prawidłowego ściągnięcia należnego podatku akcyzowego.

Ustawodawca między innymi postanowił podwyższyć ustawowe zagrożenie przestępstw skarbowych wskazanych w art. 63 §1 i 3 k.k.s., 65 §1 i 2 k.k.s., 69 § 1a k.k.s oraz 70 §1 k.k.s. Dotychczas przestępstwa te były zagrożone karą grzywny, karą do 2 lat pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Nowelizacja uchyla górny limit kary pozbawienia wolności, co umożliwi wymierzenie na zasadach ogólnych Kodeksu kary do 5 lat pozbawienia wolności.

Ustawodawca wprowadza także nowy czyn zabroniony do Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z art. 67a § 1 k.k.s. kto posiada, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi podrobione lub przerobione znaki akcyzy lub upoważnienie do odbioru banderol, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Paragraf drugi tego przepisu stanowi, iż w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Nowelizacja ta również w art. 65 § 2a i 2b wprowadza odrębne przestępstwa opierające się na konstrukcji usiłowania paserstwa akcyzowego umyślnego oraz nieumyślnego. Pierwsze z nich zagrożone jest karą grzywny do 360 stawek dziennych,  a drugie karą grzywny do 240 stawek dziennych.