Prawo ochrony środowiska

Destrukt asfaltowy utraci status odpadu

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Dz.U.2021.2067

Wejście w życie: 2 grudnia 2021 r.

Powyższy akt określi ramy prawne, dzięki którym destrukt asfaltowy będzie mógł utracić status odpadu. Powyższe będzie implikowało powstanie możliwości wykorzystania go jako materiał budowlany, co przyczyni się do powstania znacznych oszczędności. Ponadto, dzięki wprowadzeniu wspomnianych regulacji poziom eksploatacji złóż surowców naturalnych zostanie znacznie obniżony. Końcowo warto zaznaczyć, iż powyższe ograniczy skalę przechowywania destruktu asfaltowego na hałdach oraz przyczyni się ochronie środowiska.