Prawo podatkowe

Zwolnienie przedmiotowe jednorazowych odpraw pieniężnych

 

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2021.2071

Wejście w życie 1 grudnia 2021 r.

Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty jednorazowych odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 11d ust. 4b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 oraz z 2021 r. poz. 2071).

 

Ułatwienia dla podatników ubiegających się o rozłożenie na raty zapłaty całości albo części podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

 

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2021.2105

Wejście w życie:  8 grudnia 2021 r.

Z warunków, które należy brać pod uwagę przy ocenie, czy istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków wykreślono posiadanie przez podatnika udziałów w zagranicznej jednostce kontrolowanej.