Prawo pracy

Przedłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  (Dz.U. 2021 poz. 559) 

Wejście w życie: 19 marca 2021 r. 

W związku z sytuacją epidemiczną zamknięte zostały jednostki systemu oświaty. Aby umożliwić opiekę nad dzieckiem w tym okresie, ustawodawca wprowadził możliwość przedłużenia otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu, o kolejne dwa tygodnie tj. do dnia 11 kwietnia 2021 r., co zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów 26 marca 2021 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach. 

 

Nowa ustawa o zawodzie farmaceuty 

 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty  (Dz.U. 2021 poz. 97) 

Wejście w życie: 16 kwietnia 2021 r. 

Opublikowana ustawa o zawodzie farmaceuty reguluje np.: 

  • zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, a także określenie zasad jego wykonywania; 
  • możliwość udzielenia pacjentowi konsultacji, w tym przeprowadzenia instruktażu obsługi sprzętu medycznego; 
  • daje uprawnienie farmaceutom do wykonywania prostych badań diagnostycznych, jednak nie są one na chwilę obecną doprecyzowane; 
  • umożliwia farmaceutom wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

Dyskusyjną regulacją jest możliwość odmowy wykonania przez aptekarza polecenia służbowego wydanego przez kierownika apteki (art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty). 

Przepisy Ustawy o zawodzie farmaceuty wprowadzą również od 16 kwietnia br. zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne m.in.: 

  • definicji kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej oraz zakładowej (art. 88 ust. 2 oraz art. 93 ustawy Prawo farmaceutyczne) oraz określenie zakresu jego obowiązków; 
  • zapewnieniu minimalnej normy zatrudnienia w aptekach szpitalnych.