Prawo sportowe

Zmiany w zwalczaniu dopingu w sporcie

 

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. 2020 poz. 2391)

Wejście w życie: 1 i 2 stycznia 2021 r.

Nowe regulacje, które w większości weszły w życie 1 stycznia 2021 r. dotyczą głównie kosmetycznych zmian w definicjach ustawowych, ale mających przełożenie na praktyczne zastosowanie przepisów wobec sportowców, zwłaszcza tych którzy będą uciekać od poddania się kontroli dopingowej.

Ustawa na nowo definiuje czym jest „okres podczas zawodów”. Od 1 stycznia, jest to „okres rozpoczynający się o godzinie 23.59 w dniu poprzedzającym zawody”. Zawody bez zmian rozumie się „ jako pojedynczy wyścig, gra lub konkurencja sportowa, w której zawodnik ma uczestniczyć, trwający do ich zakończenia, o ile przepisy właściwej międzynarodowej organizacji sportowej lub organizatora zawodów nie stanowią inaczej, obejmujący również okres kontroli antydopingowej związanej z zawodami.”

Od nowego roku, za doping uznaje się także unikanie pobrania próbki do badań, czy niewyrażenie zgody na jej pobranie a także działania, poza manipulowaniem lub usiłowaniem manipulowania zawodnika lub innej osoby zmierzające do zniechęcenia osoby zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych lub grożenie osobie zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych.

Więcej informacji na Strefie Wiedzy.

 

 

 

Branża sportowa może wnieść o zwolnienie ze składek ZUS za listopad

 

Ustawa  z  dnia  9  grudnia  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020 poz. 2255)

Wejście w życie: 16 grudnia 2020 r.

Zgodnie z tzw. Tarczą 6.0. przedsiębiorcy działający w ściśle określonych sektorach, takich jak branża filmowa, hotelarska, turystyczna, gastronomiczna czy właśnie sportowa (obejmująca także i fizjoterapeutów), mogą domagać się zwolnienia ze składek za listopad. Aby moc skorzystać ze zwolnienia należy wykazać spadek przychodu o co najmniej 40%   w stosunku do listopada 2019. Wnioski można składać do końca stycznia.