Prawo wykroczeń

Nowe wykroczenia związane z uregulowaniem hulajnóg elektrycznych

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 720)

Wejście w życie: 20 maja 2021 r.

W związku z kompleksową regulacją statusu prawnego hulajnóg elektrycznych ustawodawca postanowił wprowadzić nowe wykroczenie za niezastosowanie się do wprowadzonych regulacji.

Zgodnie z art. 86a Kodeksu wykroczeń kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego  ruch  na  chodniku  lub  drodze  dla  pieszych,  nie  porusza  się  z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Podkreślenia wymaga, że hipoteza tej normy prawnej nie obejmuje jedynie hulajnóg elektrycznych,   lecz    także    inne    spotykane    urządzenia    transportu    osobistego,   a w szczególności rowery. Należy jednak zadać zasadnicze pytanie, na ile ten nowy przepis będzie w ogóle możliwy do wyegzekwowania.