Bernadeta Czerwik

Bernadeta Czerwik

Specjalista w zakresie prawa zobowiązań i obsługi prawnej spółek m. in. z branży szkoleniowej, badawczej oraz nieruchomości

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie tematami z zakresu prawa zobowiązań oraz bieżącą obsługą prawną spółek prawa handlowego w tym z branży badawczej i szkoleniowej, klubów sportowych, a także obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy wiążące się z zarządzaniem nieruchomościami i prawem lokalowym.  Doradza również w kwestiach bieżących, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach obsługi prawnej:

  • zajmuje się bieżąco obsługą spółek i stowarzyszeń
  • przeprowadza badania prawne nieruchomości
  • ma doświadczenie w postępowaniach sądowych dotyczących ustanowienia bądź stwierdzenia zasiedzenia służebności gruntowych i służebności przesyłu, a także w postępowaniach mających na celu uzyskanie rekompensaty za utracone mienie zabużańskie.

 

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów aktywnie działała w organizacjach studenckich. Była członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Ukończyła m. in. szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” i studia podyplomowe „Doradca podatkowy”. Biegle posługuje się językiem angielskim.