Joanna Rybka

Joanna Rybka

Trainee attorney

Specjalista w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą prawną z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W swojej praktyce zawodowej w szczególności:

  • zajmuje się procedurami związanymi ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania z pracownikiem, aż do wygaśnięcia
  • doradza w zakresie relacji pracodawcy ze stroną społeczną
  • opracowuje i opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów, statutów, czy porozumień
  • zajmuje się doradztwem w zakresie procedury ustalania wypadków w pracy
  • świadczy pomoc prawną związaną z optymalizacją zatrudnienia ( urlopy pracownicze, rozkłady czasu pracy)
  • sporządza opinie i informacje prawne

W kręgu jej zainteresowań zawodowych mieści się również prawo medyczne i farmaceutyczne, w szczególności marketing produktów leczniczych oraz aptek.

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim.