Justyna Żalińska

Justyna Żalińska

Attorney

Specjalista z zakresu obsługi podmiotów branży budowlanej

W Kancelarii zajmuje się stałą obsługą podmiotów komercyjnych, w szczególności z branży budowlanej w zakresie opiniowania, analizowania i negocjowania kluczowych umów związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, a także procesowej ochrony interesów prawnych klienta z obszaru sporów gospodarczych. Doradza inwestorom na każdym etapie realizacji inwestycji. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych, w szczególności w:

  • prowadzeniu negocjacji i sporów przedsądowych
  • opracowywaniu strategii inwestycyjnych, doradzaniu klientom w sprawach zapewnienia zgodności podejmowanych przedsięwzięć biznesowych z prawem oraz minimalizowaniu ryzyka związanego z działalnością na rynku, a także tworzeniu i redagowaniu kontraktów gospodarczych
  • kompleksowym doradzaniu przy zakładaniu spółek prawa handlowego, reorganizacjach wewnętrznych i przekształceniach podmiotów gospodarczych
  • doradzaniu klientom w zakresie statutowej i biznesowej działalności spółek handlowych i ładu korporacyjnego, udzielaniu wsparcia prawnego organom spółek prawa handlowego podczas ich bieżącego funkcjonowania
  • uczestniczeniu w postępowaniach prowadzonych przed organami administracyjnymi oraz sądowymi.

Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych i ubezpieczeniowych; zajmuje się tematyką związaną z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną.

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.