Katarzyna Hebda-Relidzyńska

Katarzyna Hebda-Relidzyńska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa i procesu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim świadczeniem pomocy prawnej w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz związanych z przestępstwami gospodarczymi na rzecz osób fizycznych. Zajmuje się także reprezentowaniem osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W swojej praktyce zawodowej realizuje wiele działań, między innymi:

  • występuje w charakterze obrońcy oskarżonych, a także pełnomocnika osób pokrzywdzonych w procesach karnych
  • analizuje ryzyka prawnokarne związane z pełnieniem określonych funkcji publicznych, zajmowaniem stanowisk w organach spółek prawa handlowego oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
  • występuje w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym sporządzaniem dokumentów dwujęzycznych polsko-angielskich

Prelegentka licznych ogólnopolskich konferencji z zakresu prawa karnego i kryminologii. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego.

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureatka nagrody im. Oktawii Górniok za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego w roku akademickim 2017/2018. W czasie studiów przewodnicząca Koła Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego, podejmowała także działalność non-profit w ramach sekcji karnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego.
Obecnie doktorantka przy katedrze prawa karnego i kryminologii Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel akademicki z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim.