Krystyna Mazalik

Krystyna Mazalik

Specjalistka w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Instytucie Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów branży produkcyjnej i usługowej oraz osób fizycznych. Wspiera również obsługę klientów na rynku międzynarodowym. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • świadczy doradztwo prawne w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • opracowuje i opiniuje umowy, a także uczestniczy w ich negocjowaniu, zarówno o znaczeniu strategicznym, jak i z zakresu bieżącej działalności
  • sporządza opinie i informacje prawne;
  • świadczy pomoc prawną w sporach i postępowaniach sądowych i administracyjnych;
  • doradza w zakresie prawa cudzoziemców, w tym w szczególności prawa pobytu;
  • doradza podmiotom zagranicznym w języku niemieckim i angielskim

Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich w Polsce i w Niemczech (rejon Berlina). W roku 2021 podjęła współpracę z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. W swoim projekcie bada stopień realizacji przez Polskę postanowień Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych z 1995 roku oraz Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych z roku 1992.

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wymiany naukowej podczas studiów ukończyła semestr na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu (Hamburg Universität). Stypendystka Goethe Institut, Insytutu ds. Stosunków Zagranicznych (IfA – Institut für Auslandsbeziehungen) oraz programów finansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec (BMI). Uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz szkół letnich organizowanych przez międzynarodowe ośrodki badawcze. Autorka publikacji naukowych z zakresu praw mniejszości narodowych i etnicznych. Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim.