Magdalena Kubik

Magdalena Kubik

Specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów branży wydobywczej, usługowej, produkcyjnej oraz transportu kolejowego

W Kancelarii prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów branży wydobywczej, usługowej, produkcyjnej a także transportu kolejowego. Posiada doświadczenie jako członek zespołu doradców odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytu prawnego due diligence oceniającego stan prawny spółek na potrzeby transakcji, obejmującego aspekty związane z oceną stanu prawnego przedmiotu transakcji w kontekście zawartych umów handlowych oraz toczących się postępowań sądowych, a także postępowań administracyjnych dla poszczególnych progów istotności. W swojej praktyce zawodowej:

  • świadczy doradztwo prawne w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także w kwestiach związanych z problematyką zamówień publicznych
  • przygotowuje, opiniuje i uczestniczy w negocjowaniu umów, zarówno o znaczeniu strategicznym, jak i z zakresu bieżącej działalności

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posługuje się językiem angielskim.