Marta Radosz-Rostocka

Marta Radosz-Rostocka

Specjalista w zakresie obsługi podmiotów górniczych, energetycznych i spółek komunalnych

Posiada kilkunastoletnie  doświadczenie w zakresie pełnej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców górniczych, energetycznych, spółek komunalnych, oddziałów spółek Skarbu Państwa  oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz górnictwa.

W Kancelarii zajmuje się m.in.: bieżącym doradztwem prawnym, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, statutów, regulaminów etc., sporządzaniem opinii prawnych oraz informacji prawnych związanych z działalnością Klientów, uczestniczeniem w spotkaniach i negocjacjach wraz z Klientami, prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych.

  • reprezentuje  przedsiębiorców górniczych w postępowaniach sądowych z zakresu szkód górniczych dotyczących przywrócenia stanu poprzedniego lub wypłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów zabezpieczeń poczynionych na wybudowaną nieruchomość
  • reprezentuje przedsiębiorców w zakresie spraw pracowniczych oraz innych związanych z szeroko rozumianym stosunkiem pracy (np. ustalenie zdarzeń za wypadek przy pracy)
  • zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego (w tym sprawami z zakresu roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, o zapłatę renty związanych z obrażeniami ciała/śmiercią poszkodowanego, sprawami windykacyjnymi i postępowaniami egzekucyjnymi, w tym z zakresu egzekucji świadczeń niepieniężnych),
  • prowadzi postępowania administracyjne związane z wywłaszczeniem nieruchomości
  • bierze udział w procesach due diligence spółek.

Zajmuje się prawem zamówień publicznych związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej zarówno w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak i wewnętrznych procedur regulaminowych.

Education

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, w trakcie studiów uczestniczyła programie Socrates-Erasmus na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Pázmány Péter Katolikus Egytem w Budapeszcie. Posługuje się językiem angielskim.