Martyna Wawszczak

Martyna Wawszczak

Specjalista z zakresu obsługi zarządów nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych oraz prawa pracy

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem procesów w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa nieruchomości i prawa pracy oraz zwolnień grupowych i spraw ubezpieczeniowych. Prowadzi obsługę prawną zarządów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, zarządów nieruchomości komunalnych oraz obsługę podmiotów wykonujących prace na wysokościach. Opiniuje m.in. umowy  najmu, dzierżawy, służebności drogi koniecznej. Była członkiem zespołu procesowego w następujących postępowaniach sądowych:

  • w sprawie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
  • w sprawie o odszkodowanie z tytułu mobbingu
  • w sprawie o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania pracownika przy wynagradzaniu
  • w sprawie o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W obszarze doświadczenia zawodowego adwokat Martyny Wawszczak znajduje się również opiniowanie autonomicznych źródeł prawa pracy w zakresie procedur antymobbingowych i zapobiegania nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu w spółce komunalnej i przewozowej. Adwokat doradzała również w negocjacjach pomiędzy spółką kolejową a Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, w ramach przejęcia pracowników na podstawie art. 23 1 kp.

 

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Biegle posługuje się językiem angielskim.