Paweł Ślązak

Paweł Ślązak

Specjalista w zakresie ubezpieczeń i obsługi podmiotów gospodarczych

W Kancelarii kieruje zespołem zajmującym się stałą obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniem spraw odszkodowawczych i ubezpieczeniowych. Zaufany doradza prawny, ciągle poszukujący nowych rozwiązań. Na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo Klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych. Działał m.in. jako:

  • koordynator obsługi prawnej grup kapitałowych z branży przemysłowej i okołogórniczej
  • doradca prawny spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz zawierania i realizacji kontraktów gospodarczych
  • doradca prawny spółek i przedsiębiorców w obszarze pozyskiwania finansowania oraz odzyskiwania wierzytelności
  • doradca prawny spółek i przedsiębiorców w obszarze ustanawiania oraz egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych i osobistych
  • koordynator audytów prawnych due diligence
  • doradca prawny w zakresie planowania, pozyskiwania oraz opracowywania strategii inwestycyjnych
  • pełnomocnik procesowy podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców w sprawach gospodarczych i ubezpieczeniowych
  • pełnomocnik procesowy osób fizycznych i przedsiębiorców w sprawach odszkodowawczych.

Education

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Biegle posługuje się językiem angielskim.