Przemysław Krzywdziński

Przemysław Krzywdziński

Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa nieruchomości i obsługi prawnej spółek z branży mediów

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie stałą obsługą podmiotów z branży mediów, w szczególności związaną z opiniowaniem i opracowywaniem umów dotyczących ich bieżącej działalności, a także tematami z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz prawa spadkowego. W ramach usług prawnych:

  • opiniuje i sporządza umowy
  • przeprowadza analizę stanów prawnych nieruchomości
  • uczestniczy w postepowaniach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości

Education

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów aktywnie działał w organizacjach studenckich. Był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, a także współzałożycielem i przewodniczącym Koła Naukowego Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posługuje się językiem angielskim.