Samorządowa pomoc dla przedsiębiorców w obliczu COVID -19

Epidemia koronawirusa i wprowadzone w związku z nią liczne ograniczenia sprawiły, że wielu przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Narastają problemy z utrzymaniem płynności finansowej oraz pracowników i realizacją prac, a co za tym idzie utrzymaniem całego biznesu.

Samorządy wychodzą więc z pomocą zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców, proponując różne programy i pakiety pomocowe. Co jednak istotne, wsparcie w tym zakresie przyznawane będzie jedynie na wniosek przedsiębiorcy, w oparciu o indywidualną ocenę i realizowane zgodnie z prawnymi ramami pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wszelkie informacje w temacie pomocy udzielanej przez samorządy znajdą Państwo w niniejszym opracowaniu przygotowanym przez prawników naszej Kancelarii.

 

SZiP- POMOC SAMORZĄDOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – omówienie 6 kwietnia 2020 r.