Czerwcowe luzowanie obostrzeń

WIĘCEJ OSÓB NA SIŁOWANIACH

Po majowym odmrożeniu branży fitness, od 26 czerwca zwiększony zostanie limit osób ćwiczących na siłowaniach, w klubach czy centrach fitness. Obecnie ćwiczyć może 1 osoba na 15 m2, a od 26 czerwca będzie to 1 osoba na 10 m2.

Z ograniczeń wyłączone są siłownie i centra fitness przeznaczone dla działalności leczniczej prowadzonej dla pacjentów oraz członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

DYSKOTEKI OTWARTE OD 26 CZERWCA

Od  26 czerwca dozwolone będzie prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Przy czym maksymalny limit to 150 uczestników. Bez ograniczeń w tym zakresie cały czas działać mogą sportowe kluby taneczne.

WIĘCEJ OSÓB W KASYNIE

Również z dniem 26 czerwca zmieni się limit uczestników w kasynach. Do tego dnia, przebywać w kasynach może 1 osoba na 15 m2. Od wskazanej daty, będzie to 1 osoba na 10 m2. Oczywiście, zarówno klienci jak również obsługa zobiwiązani są do zakrywania ust i nosa.

W HOTELACH WIĘCEJ DOSTĘPNYCH POKOI

Zmienią się także zapowiadane ograniczenia dotyczące gości hotelowych. Aktualnie może zostać udostępnione 50 % pokoi dostępnych w danych obiekcie. Limit ten od 26 czerwca zwiększony zostaje do 75 %.

ZMIANY  W RESTAURACJACH, KINACH I MUZEACH

Od dnia 26 czerwca prowadzenie działalności gastronomicznej jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali nie więcej niż 75% liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej, a odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

W kinach czy teatrach limit zostanie zwiększony do 75 % osób. Przy czym zastrzeżono jednocześnie, że maksymalnie w takich wydarzeniach udział wziąć może nie więcej niż 250 uczestników. W przypadku kin plenerowych, jeśli miejsca nie będą wprost wyznaczone w postaci np. krzesełek, między widzami konieczne będzie zachowanie 1,5 metrowej odległości. Przy organizowaniu takich wydarzeń na wolnym powietrzu nie obowiązują i nie będą obowiązywać limity uczestników.

Muzea, galerie sztuki i inne podmioty, które prowadzą działalność wystawienniczą będą mogły wpuścić na swoje tereny większą ilość odwiedzających. Limit ten także zostanie podniesiony do 1 osoby na 10 m2 powierzchni takiego miejsca przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy sobą.

OGRANICZENIA W SPORCIE

Nadal bez ograniczeń ćwiczyć mogą:

  • zawodowi sportowcy;
  • zawodnicy pobierający stypendia sportowe;
  • sportowcy będący członkami kadry narodowej;
  • reprezentanci kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
  • zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej;
  • zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
  • dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Obiekty sportowe na otwartym powietrzu są otwarte dla kibiców. Aktualnie zajęte przez nich może być 25% pojemności stadionów czy trybun. Od 26 czerwca zajęte będzie mogło być 50% miejsc przeznaczonych dla kibiców. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, konieczne jest i będzie zachowanie wymaganego 1,5 metrowego odstępu.

Baseny i aquaparki udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku oraz publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności tj. co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Limit ten pozostaje niezmienny.

ZGROMADZENIA DO 150 OSÓB

Od 6 czerwca w imprezach, weselach czy innych tego typu spotkaniach może brać maksymalnie 150 osób.

W zgromadzeniach kościelnych następuje:

  • od 13 do 25 czerwca – wewnątrz budynków, maksymalnie 50 % obłożenia, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
  • od 26 do 31 sierpnia – wewnątrz budynków, maksymalnie 75 % obłożenia, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
  • na zewnątrz, gdy uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie

 

Co istotne, osoby zaszczepione nie wliczają się w ustanowione limity.

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021.1054)