Nowe zasady dotyczące obowiązkowej kwarantanny

Co do zasady po wjeździe do Polski zza granicy podróżni obowiązani są poddaniu się 10 dniowej kwarantannie

PODRÓŻ DO POLSKI ZE STREFY SCHENGEN[2]:

W przypadku przyjazdu do Polski z państwa będącego w strefie Schengen, przedłożenie na granicy negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeni granicy zwolni z odbycia takiej kwarantanny. Co ważne, nie ma już znaczenia czy granicę przekraczamy transportem zbiorowym czy nie. Ograniczenie dotyczy zarówno kolei, promów, samolotów czy samochodów.

Jeśli przekraczamy granicę z Czechami, Słowacją, Niemcami czy Litwą – niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczamy, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – również możemy się w ten sposób zwolnić z odbycia kwarantanny. 

W przypadku przemieszczania się z miejsc wskazanych powyżej w innym celu niżeli dotarcia do miejsca zamieszkania bądź pobytu, posiadanie negatywnego wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu jest obowiązkowe.

Wynik testu może być sporządzony w języku polskim albo w języku angielskim.

Jeśli chodzi o pozostałych naszych sąsiadów (tj. Ukraina, Białoruś, Rosja) – kraje te nie są członkami Schengen, więc przy przekraczaniu tych granic będą miały zastosowanie zasady wskazane poniżej.

PODRÓŻ SPOZA STREFY SCHENGEN – Z OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny po wjeździe do Polski z kraju, nie będącego członkiem strefy Schengen.

Każdy z podróżujących – nawet w przypadku posiadania negatywnego wyniku na koronawirusa skierowany zostaje na obowiązkową 10 dniową kwarantannę.

Zgodnie z dodanym do rozporządzenia przepisem §3 ust. 3a, z kwarantanny tej można zwolnić się wykonując w Polsce test na COVID-19 (PCR lub antygenowy) w ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy i otrzymując z niego negatywny wynik.

Co ważne obowiązek obycia kwarantanny zostaje zrealizowany po wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego. Co oznacza, że po pojawieniu się w systemie negatywnego wyniku – kwarantanna zostaje zdjęta.

SZCZEPIONKA ZWALNIA Z KWARANTANNY

Przypominamy, że osoby posiadające potwierdzenie przyjęcia szczepionki na COVID-19 będą z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione. Co ważne musi to być jednak szczepionka, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

 

 

 

[1] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. 2021 poz. 574

[2] Lista krajów należących do strefy Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy