Inne Gałęzie Prawa

Zmiany w ograniczeniach od 15 grudnia – co się zmienia od dzisiaj?

Zapowiadane przez Ministra Zdrowia zeszłotygodniowe restrykcje znalazły odzwierciedlenie w opublikowanym w dniu 14 grudnia 2021 r. Rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. Co zmienia się od środy 15 grudnia?

Bernadeta Czerwik

Nowe obostrzenia – 30 listopada 2021

Rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2177) Rada Ministrów zmieniła Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r.
Zgodnie z zapowiedziami zmiany wchodzą w życie od 30 listopada i 1 grudnia 2021 r.

Bernadeta Czerwik

Ochrona sygnalistów- jest już projekt ustawy

18 października 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Jest to jeden w początkowych kroków do implementowania wspólnotowych regulacji w zakresie ochrony sygnalistów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektowanych przepisów.

Agata Majewska

Opracowano założenia ustawy o ochronie sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 r. polski ustawodawca powinien implementować do krajowego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Na nieco ponad 2 miesiące przed tym terminem na stronach KPRM pojawiła się informacja na temat założeń projektu ustawy w tym przedmiocie.

Agata Majewska

Weryfikacja szczepień pracowników nadal niepewna

Zapowiedzi uregulowania kontroli szczepień w zespole pracowników, jak również na poziomie rekrutacji, pojawiają się w naszym kraju od kilku miesięcy. Jednakże coraz częściej zmianie ulega informacja na temat podstawy prawnej w oparciu, o jaką mieliby działać pracodawcy.

Agata Majewska

Narodowy spis powszechny do 30 września

Narodowy Spis Powszechny organizowany jest co 10 lat przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatni miał miesjsce w 2011 r. W tym roku, każdy Polak, w terminie od 1 kwietnia do 30 września musi dokonać tzw. samospisu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1143) każda osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy. Co ciekawe, dokonując spisu udzielamy informacji według stanu na dzień 31 marca 2021 r., na godz. 24.00.

Bernadeta Czerwik

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – nowy obowiązek dla właściciel i zarządców domów lub lokal

W związku z wejściem życie przepisów rozdziału 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) właściciele i zarządcy domów lub lokali zobowiązani zostali do składania do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Jacek Drosik

Czerwcowe luzowanie obostrzeń

W dniu 11 czerwca 2021 r. pojawiło się zapowiadane rozporządzenie, które znosi lub luzuje część panujących ograniczeń.[1]

Co najważniejszego się zmieni?

Bernadeta Czerwik