Prawo Restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego

Inwestycja we własną nieruchomość często bywa najbardziej doniosłą decyzją finansową w życiu. Zobowiązanie zaciągane w ten sposób przez kredytobiorcę towarzyszy mu nierzadko…

Magdalena Hajduk

Dyrektywa drugiej szansy – cz. III

Zapraszamy do lektury ostatniej już części artykułów prezentujących najistotniejsze regulacje zawarte w dyrektywie dotyczącej ram restrukturyzacji uchwalonej w 2019 przez Parlament Europejski…

Mateusz Latosiński

Dyrektywa drugiej szansy – cz. II

Jakie są dalsze skutki wynikające z obowiązku wdrożenia w życie tzw. dyrektywy drugiej szansy, która to statuować ma jednolite ramy dla postępowań restrukturyzacyjnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Mateusz Latosiński

Dyrektywa drugiej szansy – cz. 1

Uzgodniona w roku 2019 pomiędzy Parlamentem Europejskim, a Radą UE dyrektywa w sprawie ram restrukturyzacji zmierzać ma do ujednolicenia przepisów o upadłości i restrukturyzacji w krajach Unii. Nadrzędnym celem aktu jest ,,zbliżenie’’ do siebie porządku prawnego poszczególnych Państw członków UE, pozostawiając im jednak zarazem istotny luz decyzyjny w zakresie wprowadzenia w życie rekomendowanych w dyrektywie rozwiązań.

Mateusz Latosiński

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne-czy wierzyciele jednak głosu nie mają?

Wprowadzone w 2020 roku uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bardzo szybko przełożyło się na działania przedsiębiorców, borykających się z problemami finansowymi. Sytuacja gospodarcza wywołana pandemią COVID-19 w dużej mierze przyczyniła się do masowych publikacji w MSiG o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorców.

Mateusz Latosiński