Tarcza Antykryzysowa 2.0 – aktualizacja

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu przygotowane przez prawników naszej Kancelarii omówienie kolejnego aktu prawnego, mającego w swym założeniu szczególne znaczenie dla przedsiębiorców – tak zwanej Drugiej Tarczy Antykryzysowej, Tarczy Antykryzysowej 2.0. tj. ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Tak jak w przypadku poprzedniego opracowania mając na względzie znaczną objętość omawianej regulacji, a także fakt, iż stanowi ona w istocie zbiorczą nowelizację wielu ustaw dotyczących różnych gałęzi prawa, nasz materiał zredagowaliśmy z uwzględnieniem podziału na najistotniejsze dziedziny życia gospodarczego, których dotyka przedmiotowy akt prawny. Opracowanie uwzględnia wyłącznie wprowadzane zmiany do dotychczasowych regulacji Tarczy antykryzysowej oraz nowe instytucje składające się łącznie na tzw. Drugą Tarczę Antykryzysową w brzmieniu, w jakim zostały one przyjęte przez Sejm RP w dniu 16 kwietnia 2020 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw 17 kwietnia 2020 r.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0.