Tarcza Antykryzysowa 3.0

Przekazujemy Państwu przygotowane przez prawników naszej Kancelarii omówienie kolejnego aktu prawnego przyjętego w ramach wsparcia przedsiębiorców – tak zwanej Trzeciej Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Antykryzysowej 3.0., tj. ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Tak jak w przypadku poprzednich opracowań, mając na względzie znaczną objętość omawianej regulacji, a także fakt, iż stanowi ona w istocie zbiorczą nowelizację wielu ustaw dotyczących różnych gałęzi prawa, nasz materiał zredagowaliśmy z uwzględnieniem podziału na najistotniejsze dziedziny życia gospodarczego, których dotyka przedmiotowy akt prawny.

Opracowanie uwzględnia wyłącznie wprowadzane zmiany do dotychczasowych regulacji Tarcz antykryzysowych 1.0 oraz 2.0., a także nowe instytucje składające się łącznie na tzw. Trzecią Tarczę Antykryzysową w brzmieniu, w jakim zostały one uchwalone przez Sejm RP w dniu 14 maja 2020 r i ogłoszone w Dzienniku Ustaw 15 maja 2020 r.

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0