Tarcza Antykryzysowa – omówienie 30 marca 2020

Szanowni Państwo, 

Prawnicy naszej Kancelarii przygotowali omówienie jednego z najistotniejszych polskich aktów prawnych ostatnich dziesięcioleci, mającego w swym założeniu szczególne znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców – tak zwanej TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

Mając na względzie znaczną objętość omawianej regulacji, a także fakt, iż stanowi ona w istocie zbiorczą nowelizację wielu ustaw dotyczących różnych gałęzi prawa, nasz materiał zredagowaliśmy z uwzględnieniem podziału na najistotniejsze dziedziny życia gospodarczego, których dotyka wprowadzany akt prawny.

Niniejsze omówienie stanowi opis pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę Antykryzysową w brzmieniu, w jakim zostały one uchwalone przez Sejm RP na posiedzeniu rozpoczętym w dniu 27 marca 2020 r.

Opracowanie zostanie w niezbędnym zakresie zaktualizowane, niezwłoczne po rozpatrzeniu przez Sejm ewentualnych poprawek Senatu oraz przedstawieniu ustaw do podpisu Prezydentowi RP.

SZiP- Tarcza antykryzysowa. Omówienie – 30 marca 2020.