Ważne! Opodatkowanie spółek komandytowych w roku 2021

30 września 2020 roku opublikowano rządowy projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Projekt ten zakłada opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Minister Finansów za pośrednictwem Twittera wskazał na maj 2021 roku jako datę wprowadzenia nowego podatku.

Prace legislacyjne nad opodatkowaniem spółek komandytowych nie zostały zakończone.

 

Zachęcamy do pobrania INFORMATORAOpodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2021 roku”