Wypoczynek w czasie pandemii – Międzynarodowy ruch lotniczy na nowych zasadach

W związku z pandemią COVID-19 od połowy marca w Polsce obowiązywał zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. Loty krajowe zostały odmrożone 1 czerwca 2020 r., natomiast 17 czerwca 2020 r. nastąpiło odmrożenie lotów międzynarodowych. To kolejny krok związany z przywracaniem do życia branży turystycznej. Od soboty 13 czerwca możemy przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej, jednak jeszcze nie wszędzie.

GDZIE POLECIMY ?

Rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. przedłużające zakaz wykonywania lotów lotniczych wygasło 16 czerwca 2020 r., co oznacza, że począwszy od 00:00 w środę międzynarodowy ruch lotniczy został wznowiony. Jak wskazywało Ministerstwo Infrastruktury, wszystko miało zależeć od rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego. Według kierowanych do opinii publicznej deklaracji, ruch miał zostać wprowadzony w przeważającej części państw Unii Europejskiej, choć od dawna zwracano też uwagę na mogące się pojawić wyjątki dotyczące poszczególnych krajów.

Na dzień przed odmrożeniem, tj. we wtorek 16 czerwca wieczorem, pojawiło się nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządzenie utrzymuje zakaz lotów międzynarodowych do 30 czerwca 2020 r. Zakaz ten nie dotyczy jednak lotów międzynarodowych z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, za wyjątkiem:

 • Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • Królestwa Szwecji,
 • Republiki Portugalskiej.

Oznacza to, że do 30 czerwca 2020 r. nie będą odbywać się loty poza terytorium Unii Europejskiej czy tzw. loty międzykontynentalne, a ponadto do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii. Nie wskazano przy tym jakie były podstawy wskazanej decyzji (poza oficjalną, tzn. obawą przed rozprzestrzenianiem się wirusa). Dynamika wprowadzanych zmian powoduje niemałe problemy z dostosowaniem się do nich przez przewoźników.

PLL LOT nie odniósł się jeszcze do pytań o planowany termin wznowienia połączeń międzynarodowych. Z kolei Wizz Air, Air France, KLM oraz Lufthansa wznowiły loty już w środę, 17 czerwca. Ryanair planuje wznowić działalność w Polsce od 1 lipca.

NA JAKICH ZASADACH?

Nie można zapominać o nowych zasadach podróżowania powietrznymi środkami transportu, obowiązujących zarówno w samolotach, jak i na lotniskach. I tak, pośród przygotowanych obostrzeń PLL LOT, opracowywanych w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i międzynarodowych organizacji branżowych wskazać należy więc przede wszystkim:

 • obowiązek noszenia maseczki – zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu, podczas całej podróży, a także zachowanie odpowiedniego dystansu w terminalu i na zewnątrz;
 • zajmowanie miejsca na pokładzie zgodnie z planem szachownicy – wyjątek dotyczy opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych wymagających stałej pomocy. Zasada ta obowiązywać będzie tylko do końca czerwca, ponieważ od 1 lipca limit zostanie zniesiony i samoloty będą mogły latać ze stuprocentowym obłożeniem.
 • obowiązek dezynfekcji – przestrzenie mające kontakt z pasażerami i rzeczami osobistymi, jak kuwety na dokumenty, czy wózki bagażowe są dezynfekowane;
 • przybycie na lotnisko z odpowiednim zapasem czasowym – ze względu na wydłużony czas odprawy w związku z wdrożonymi nowymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz posiadanie przy sobie potwierdzenia rezerwacji z widocznym numerem rezerwacji lub numerem biletu lub kartę pokładową;
 • pomiar temperatury za pomocą urządzeń termowizyjnych przy wejściu na lotnisko – każdy z pasażerów zostanie temu poddany. Co do zasady dopuszczalna temperatura ciała zezwalająca na lot to 38 stopni Celsjusza;
 • obowiązująca procedura self-boardingu – pasażerowie samodzielnie odbijają karty na bramkach;
 • wejście na pokład oraz jego opuszczenie po przylocie strefowo – w ściśle określonej kolejności według numerów zajmowanych miejsc;
 • napoje i przekąski serwowane są w indywidualnych opakowaniach, prasa on-line.

Analogiczne postanowienia można znaleźć na stronach innych przewoźników i lotnisk, a także wśród rekomendacji GIS. Powyższe wynika z resztą z nadal obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Należy jednak mieć na względzie, że sytuacja jest dynamiczna i spodziewać się zmian dotyczących stosowanych obostrzeń i zakazów. Warto na bieżąco śledzić komunikaty i informacje przekazywane pasażerom, aby dowiedzieć się o dodatkowych obostrzeniach wprowadzanych przez poszczególnie kraje. Przykładowo, niektóre państwa wymagają od przyjeżdżających aktualnego, negatywnego wyniku testu na obecność SARS-Cov-2. W Austrii honorowane jest zaświadczenie nie starsze niż 4 dni.

Niewątpliwie obecna sytuacja nie jest prosta – zarówno dla podróżujących, jak i branży lotniczej. Wskutek wprowadzonych na skutek pandemii restrykcji, w tym powszechnego zakazu ruchu lotniczego, przywrócenia kontroli granicznych oraz zamrożenia gospodarek, doszło praktycznie do całkowitego uśpienia lotów europejskich. Dla przykładu, na trzynastu polskich lotniskach regionalnych w trzecim tygodniu marca 2020 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odnotowała 526 operacji startów i lądowań, to jest o 3 470 mniej (-87%) w porównaniu z trzecim tygodniu marca 2019 r.