Wypoczynek w czasie pandemii – Nowe zasady w hotelach

Uwolnienie branży hotelarskiej przy jednoczesnym utrzymaniu zamknięcia granic zachęciło wielu Polaków do złapania oddechu po długim okresie kwarantanny oraz skorzystania z oferty noclegowej hoteli i pensjonatów. Właściciele tych miejsc stanęli przed niełatwym zadaniem dostosowania zarządzanych obiektów do wymogów sanitarnych.

Obecnie każdy pobyt w hotelu będzie różnił się od tego, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić.

Celem wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia procedur jest zapewnienie odpowiedniej ochrony zarówno dla klientów, jak i dla pracowników hoteli, pensjonatów lub innych obiektów wypoczynkowych oraz minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

NOWY WYMIAR ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA GOŚCIOM HOTELOWYM

Już po wejściu do hotelu, możemy spotkać się z odmową dostarczenia bagażu do pokoju, ponieważ hotele mają obecnie prawo do zawieszenia lub ograniczenia takich usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu zakażenia wirusem SARS-COV-2

Z kolei w restauracji czy barze hotelowym nie skorzystamy z posiłków w formie bufetu. Hotele mają możliwość oferowania jedynie serwowanych posiłków dla swoich gości w przestrzeni restauracji – pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.

Przy wejściach do obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet – właściciele obiektów wypoczynkowych zobligowani są do umieszczenia dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości.

Rekomenduje się również zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji. Co ważne, maseczki będziemy mogli nabyć za dodatkową opłatą, ponieważ ich udostępnienie gościom nie jest objęte ceną za pobyt.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, właściciele obiektów powinni zadbać o wywieszenie instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

Personel sprzątający powinien ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

Ponadto nie rzadziej niż co godzinę dezynfekować należy ogólne toalety, windy, blat recepcyjny (po każdym gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych i inne często dotykane elementy.

Nowością z pewnością jest zmiana zasad sprzątania pokoi – od tej pory sprzątanie powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta. Wprowadzony został zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych. Po każdym gościu pokój powinien zostać odpowiednio zdezynfekowany. Pościel i ręczniki należy wyprać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Dopiero wówczas będzie można pokój wynająć kolejnemu klientowi.

Sprzęty hotelowe udostępniane gościom (np. rower, kajak itp.) będą dezynfekowane po każdym użyciu.

W obiekcie bezwzględnie nie będą mogły przebywać osoby tam nie zakwaterowane. Należy oczywiście nadal przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry), przy czym czas przebywania gościa przy recepcji powinien być ograniczony do minimum.

Należy również mieć na uwadze limit klientów w obiekcie. Przy ustalaniu maksymalnej liczby gości stosuje się iloczyn: liczba pokoi razy dwie osoby.

O wyżej opisanych, nowo wprowadzonych procedurach, każdy gość obiektu musi zostać poinformowany

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OBSŁUGI HOTELOWEJ

Kolejny istotny aspekt to wymóg zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz obsłudze obiektu wypoczynkowego.

W tym zakresie właściciele obiektów powinni indywidualnie dostosować ogólne zalecenia do sposobu pracy personelu.

Przede wszystkim podkreśla się, że:

Właściciele powinni ustalić listę zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji pomiędzy personelem, a następnie określić sposoby ich modyfikacji, tak aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m). Zmiany pracy powinny zostać odpowiednio podzielone, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu, stosownie do możliwości.

Liczba pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. powinna zostać zminimalizowana. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m. Dodatkowo zaleca się ograniczoną możliwość korzystania z przestrzeni wspólnych, poprzez wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

Obsługa obiektu powinna zostać wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

Pracownicy przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo powinni umyć ręce wodą z mydłem, nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. Obowiązuje bezwzględny wymóg zachowywania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry). Oczywiście podczas kaszlu i kichania każdy powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Należy w dalszym ciągu pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, powinny być czyszczone kilka razy w ciągu dnia. Zalecany kontakt zarówno z klientami, jak i pomiędzy personelem, winien odbywać się telefonicznie lub mailowo.

Również dostawcy będą zobligowani do stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Obiekt będzie musiał przygotować odpowiednią procedurę postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia u gościa lub członka personelu hotelowego i skutecznie instruować w tym zakresie pracowników. W tym celu niezbędne będzie wyznaczenie i przygotowanie m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.