Paulina Bujas

Paulina Bujas

Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej i e-commerce

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Zajmuje się prawem europejskim ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wspólnego rynku cyfrowego, oraz prawem własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej samorządowych jednostek budżetowych, spółek samorządowych oraz przedsiębiorców. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • świadczy obsługę prawną przedsiębiorców działających w sektorze e-commerce i usług cyfrowych
  • sporządza kontrakty dla podmiotów z branży kreatywnej
  • doradza i uczestniczy w prowadzeniu postępowań związanych z rejestracją znaków towarowych, w tym w prowadzeniu postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO)

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Rektora UJ dla najlepszych studentów. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biegle posługuje się językiem angielskim.