Weronika Wowra

Weronika Wowra

Specjalista w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności obsługi prawnej spółek oraz prawa nieruchomości

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie tematami z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności obsługą prawną spółek prawa handlowego,  a także  obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy wiążące się z zarządzaniem nieruchomościami i prawem lokalowym.  Doradza również w kwestiach bieżących, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych. W zakresie swoich działań:

  • zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości;
  • zajmuje się analizą stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych
  • opiniuje i opracowuje umowy w języku angielskim dla zagranicznych podmiotów gospodarczych
  • opracowuje i przygotowuje pozostałe dokumenty korporacyjne

Education

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów ukończyła również prawo oraz język chiński na Beijing Foreign Studies University w Chińskiej Republice Ludowej. Stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu współpracy bilateralnej. Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Autorka publikacji naukowych na temat prawa i gospodarki Chin oraz organizatorka konferencji naukowych w Chinach i w Polsce. Biegle posługuje się językiem angielskim.