Premia frekwencyjna sprzyja zakażeniom – mec. Agata Majewska dla Gazety Prawnej

Bezwzględnie obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Tym samym wprowadzenie premii za brak absencji powinno być rozwiązaniem przemyślanym i dostosowanym do specyfiki organizacji. W szczególności zaś na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy pracowników niezdolnych do jej świadczenia – i w takim zakresie obowiązek ten egzekwować może Państwowa Inspekcja Pracy.

Co do roszczeń pracowników z tego tytułu, by dochodzić ich w jakiejkolwiek formie musieliby wykazać łącznie wystąpienie następujących okoliczności: szkody jaką ponieśli, zawinienia po stronie pracodawcy (nie przestrzeganiu przez niego zasad BHP) oraz związku przyczynowo skutkowego pomiędzy naruszeniem pracodawcy jego obowiązków a poniesioną szkodą.

W praktyce jest to bardzo problematyczne i skuteczność takich roszczeń wydaje się być wątpliwa. Już samo udowodnienie przez pracownika, że zaraził się określoną chorobą akurat w miejscu pracy i że stało się to za przyczyną pracodawcy w rzeczywistości wydaje się być mało prawdopodobne.

 

Cały materiał na stronie Kadry i płace_wydanie 18 (5680)_27 stycznia 2022