Mateusz Latosiński

Mateusz Latosiński

Specialist in commercial companies law and legal advice for entrepreneurs

Zajmuje się bieżącą, wszechstronną, jak i procesową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym posiadających status instytutów badawczych oraz podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi także stałą obsługę prawną jednostek samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania nieruchomościami, jak i podmiotów z branży transportu kolejowego. W zakresie swoich działań:

  • sporządza oraz negocjuje kontrakty handlowe, w tym umowy o kluczowym znaczeniu dla działalności biznesowej Klienta, również z kontrahentami zagranicznymi
  • sporządza dokumenty korporacyjne spółek handlowych oraz reprezentuje Klientów Kancelarii podczas posiedzeń rad nadzorczych jak i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
  • prowadzi bieżące, wieloaspektowe doradztwo dla Klientów Kancelarii w tematach dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, prowadzi także szkolenia w tym zakresie
  • jest współtwórcą analizy prawnej w przedmiocie dopuszczalności i warunków prowadzenia reklamy gier hazardowych dla największego podmiotu urządzającego gry losowe na terenie Polski

Education

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie studiów beneficjent stypendium rektora UŚ dla najlepszych studentów oraz prezes studenckiego koła naukowego prawa gospodarczego i handlowego. Prelegent i organizator ogólnopolskich konferencji naukowych, szkoleń i warsztatów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Posługuje się językiem angielskim (ukończony kurs Legal English).