Ochrona Danych Osobowych

Sygnaliści – czy RODO zawsze znajdzie zastosowanie?

Zapewnienie odpowiedniego kanału zgłaszania naruszeń prawa oraz zabezpieczenie osób dokonujących takich zgłoszeń to nowe obowiązki, z jakimi zmierzyć będą musieli się pracodawcy począwszy od 17 grudnia 2021 r., kiedy to wejść w życie powinny przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.
Na tym polu pojawia się wiele wątpliwości dotyczących tego, jak z jednej strony zapewnić poufność danych sygnalisty, osób których dotyczy zgłoszenie, ale jednocześnie dochować wobec nich obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Agata Majewska

Numer rejestracyjny a dane osobowe – rozbieżne stanowiska nsa i puodo

Czy numer pojazdu znajdujący się na tablicach rejestracyjnych należy kwalifikować jako daną osobową identyfikującą konkretną osobę fizyczną? To pytanie powraca, odkąd rozpoczęto wdrażanie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Agata Majewska

Pierwszy unijny kodeks postępowania ws ochrony danych przetwarzanych w chmurze

Końcem maja Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wydała pozytywną opinię dotyczącą pierwszego wspólnotowego kodeksu postępowania dla dostawców usług infrastruktury chmurowej.

Kodeks opracowany został przez Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Infrastruktury Chmurowej (CISPE). Jego założeniem jest pomoc organizacjom z terenu UE w przyspieszeniu rozwoju usług w chmurze zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) na rzecz konsumentów, przedsiębiorców oraz instytucji.

Agata Majewska

Brexit – zbliża się koniec okresu przejściowego. Co dalej z transferem danych do UK?

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania pozostaje w okresie przejściowym po rozpoczęciu wprowadzania w życie procesu wychodzenia z Unii Europejskiej (tzw. Brexit). Ma on zakończyć się ostatecznie do 31 grudnia 2020 r. Obecne relacje ze Wspólnotą cały czas się kształtują, co nie pozostaje bez wpływu dla stosunków handlowych, nie tylko w zakresie przepływu towarów i usług, ale i towarzyszącego temu nierozerwalnie przekazywaniu danych osobowych.

Marta Lazar - Tymon