Prawo Cywilne

Kredyty frankowe-ugoda czy proces ?

Kredyty frankowe już od kilku lat spędzają sen z powiek wielu kredytobiorcom. Przedstawiany jako tańszy i łatwiej dostępny kredyt, szybko okazał się być pokrętnym produktem, co spowodowało masowe pozywanie banków przez tzw. frankowiczów. Obecnie sądy coraz częściej przyznają rację kredytobiorcom. Z jednej strony coraz głośniej mówi się o wygranych procesach, jednak z drugiej strony banki zaczęły wychodzić z propozycjami ugód i obietnicami wyeliminowania ryzyka kursowego w zamian za zrzeczenie się dochodzenia wszelkich roszczeń. W związku z tym wielu kredytobiorców stanęło przed trudnym wyborem –  ugoda czy proces?

Karina Dorobisz

Nieważność umów kredytowych powiązanych z walutą obcą

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku w sprawie Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank, wskazał m.in. na możliwość uznania nieważności całej umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej w przypadku stwierdzenia nieuczciwego charakteru niektórych jej postanowień. Jest to o tyle istotne, że obecnie większość spraw tzw. frankowiczów opiera się na wykazaniu, że umowy kredytu powiązane z walutą obcą zawierają klauzule abuzywne.

Karina Dorobisz

Kwarantanna po powrocie z Czech, koniec z przyłbicami, wracają restrykcje na Warmii i Mazurach – nowe rozporządzenie Rady Ministrów

W dniu 26 lutego Rada Ministrów wydała nowe Rozporządzenie,[1] które zastąpiło to grudniowe, zawierające dotychczasowe ograniczenia i obostrzenia oraz nakazy i zakazy, do których musimy się stosować niemal od roku. Co się zmienia w porównaniu do ostatnich zmian rządu w tym zakresie?

Bernadeta Czerwik

Czym są działy specjalne produkcji rolnej i o co toczy się spór?

Działy specjalne produkcji rolnej to specyficzny rodzaj działalności. Należą do nich między innymi: uprawa w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawa grzybów i ich grzybni, uprawa roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, gdy przekroczony zostanie rozmiar tej działalności określony w przepisach. Do działów specjalnych produkcji rolnej należy także hodowla psów i hodowla kotów.

SZiP