Prawo Nieruchomości

Nowe zasady opodatkowania najmu prywatnego

Rynek najmu lokali zaczyna się podnosić po pandemicznej zapaści. Rok 2020, jak wiemy przyniósł spore zawirowania w tym zakresie. Jednakże to nie koniec zmian. Ustawodawca zamierza bowiem ograniczyć dochodowość tego rodzaju inwestycji. Może dojść do tego wskutek zmian przepisów podatkowych, planowanych w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku.

Magdalena Hajduk

Bon na zasiedlenie

Pandemia zmusiła wielu ludzi, zwłaszcza pracowników najbardziej dotkniętych branż do poszukiwania nowego miejsca pracy i nierzadko do nowego miejsca zamieszkania.  

Jeśli zatem znalazłeś się w takiej sytuacji i nie ukończyłeś jeszcze 30. lat warto rozważyć możliwość skorzystania z bonu na zasiedlenie, którego wysokość może wynieść nawet 11 tysięcy złotych.

Magdalena Hajduk

E-licytacja nieruchomości

19 września, weszły w życie przepisy regulujące prowadzenie e-licytacji nieruchomości przez komorników sądowych. To nowa formuła dotychczasowych licytacji komorniczych nieruchomości, które co do zasady odbywały się tylko w budynkach sądów powszechnych

Magdalena Hajduk

Termin na dochodzenie roszczeń w postępowaniu administracyjnym

Instytucja przedawnienia roszczeń jest znana prawu cywilnemu. Przedawnienie karalności występuje w prawie karnym. Natomiast w prawie administracyjnym z przedawnieniem roszczenia mamy do czynienia tylko wówczas, gdy przepis prawa wyraźnie tak stanowi. Sądy Administracyjne nieraz wydawały orzeczenia, w których odnosiły się do problemu przedawnienia roszczeń wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie w jakim dotyczą między innymi przedawnienia roszczenia właścicieli nieruchomości  o zapłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. W dzisiejszym artykule dokonam analizy najnowszej linii orzeczniczej w tym zakresie.

Magdalena Hajduk

Odpowiedzialność karna dewelopera

Przepisy prawa nakładają na deweloperów szereg obowiązków związanych z przygotowaniem oraz prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego. Dążenie do zapewnienia nabywcom możliwie jak najszerszej ochrony ze strony instytucji państwowych doprowadziło do wprowadzenia szeregu przepisów karnych, penalizujących konkretne niezgodne z prawem działania dewelopera.

Magdalena Hajduk

Jakich zgód wymaga montaż klimatyzatora w mieszkaniu

Montaż klimatyzatora w mieszkaniu to coraz częstsze rozwiązanie w mieszkaniach w Polsce. Takie udogodnienie pozwala w komfortowych warunkach przetrwać letnie upały. Mocowanie klimatyzatora ściennego wymaga jednak montażu jednego z elementów urządzenia na zewnętrznej ścianie klimatyzowanego pomieszczenia, a więc części wspólnej nieruchomości. Dlatego taka instalacja wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Magdalena Hajduk

Bony mieszkaniowe – element Polskiego Ładu

Rządowy program nazwany „Polskim Ładem” przewiduje mechanizm wsparcia rodzin w zakupie lub najmie mieszkań. Propozycje zmian mają przyczynić się do poprawy stanu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych. Tymi propozycjami są bony mieszkaniowe oraz mechanizm gwarancji dla kredytów hipotecznych. Projektowane benefity mają odpowiadać na potrzeby różnych osób w zależności od ich możliwości dochodowych i wielkości rodzin. W założeniu mają wesprzeć rozwój mieszkalnictwa spółdzielczego oraz społecznych inicjatyw mieszkaniowych („SIM”).

Magdalena Hajduk

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Nie należą do rzadkości sytuacje, w których inwestorzy prywatni lub przedsiębiorcy przesyłowi (np. spółki gazociągowe), aby zrealizować dany projekt zmuszeni są do przeprowadzenia pewnego odcinka sieci przez prywatną działkę. Nie ulega wątpliwości, że takie działanie może ograniczyć zarówno wartość prywatnej działki, jak i wpłynąć na możliwy sposób gospodarowania nią. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, inwestor ma możliwość ubiegania się o wsparcie u starosty.

Magdalena Hajduk